18/10/19
Sant Just Notícies, edició migdia, amb l'Imanol Lòpez