17/11/20
Sant Just Notícies, edició migdia, amb Lua Lòpez