12/01/21
Sant Just Notícies, edició migdia, amb Carles Rius